Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Vaste Commisievergadering R&O

dinsdag 15 augustus 2023

16:00 - 21:00
Locatie

Vergaderzaal Piet Mondriaan te Courtyard by Marriott

Voorzitter
Benito R. Dirksz
Toelichting

Link naar Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES. (https://wetten.overheid.nl/BWBR0031218/2023-07-01#Hoofdstuk1)


Link naar de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire (EROB).
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR872


Link naar het beeld van de vergadering https://www.youtube.com/watch?v=y-99ra9Cjvw

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening/ mededelingen
 2. 2
  Insprekers
 3. 3

  Besluit

  - Het advies betreft huisvesting eilandsraad wordt ter kennisnemning aangenomen en niet inhoudelijk behandeld.
  - De zitplaatsen worden vastgesteld.

  Voorzitter meldt dat er een brief is binnengekomen op 9 augustus jl. (Advies Huisvesting ER- 2023000505) en stelt voor dat dit advies bij punt 7 behandeld wordt. Commissielid Clark Abraham: is naar mening dat gezien het onderwerp en het feit dat het een interne aangelegenheid betreft, dit stuk eerst in het Presidium behandeld had moeten worden en daarna in ieder geval niet in een commissie R&O, maar in een commissie B&O. Het is naar zijn inzicht niet de taak van R&O om zich bezig te houden met huisvesting van de Eilandsraad. Tevens merkt het lid op dat dit stuk pas na de oproep van de vergadering is binnengekomen.

 4. 4

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

 5. 5

  Besluit

  De commissie legt het kort verslag als zodanig vast.

  De voorzitter vraagt of alle leden het document hebben ontvangen en of de commissie akkoord gaat.

 6. 7

 7. 8
  Inventarisatie van onderwerpen tbv termijnagenda raad
 8. 9
  Sluiting