Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening/ mededelingen
 2. 2
  Insprekers
 3. 3

  Besluit

  het ingekomen stuk komt op de wachtagenda te staan ter agendering van een eerstvolgende B&O vergadering of een daaropvolgende.

  De eilandgriffier meld dat er een ingekomen stuk is, t.w. ‘Aanbieding ontwerp eilandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening financieel beheer Bonaire’.

 4. 4

  Besluit

  De commissie heeft geen agenda kunnen vast stellen en de vergadering wordt afgesloten om 16:40 uur

  Lid Abraham stelt voor om de begrotingswijzigingen af te voeren van de agenda.


  De voorzitter gaat over tot hoofdelijke stemming van dit ordevoorstel en vraagt de commissie of het akkoord is om de twee begrotingswijziging van de agenda af te voeren. De stemming is 2 tegen en 2 voor.


  De griffier stelt vast dat er een impasse is en het voorstel is derhalve afgewezen.


  De voorzitter gaat vervolgens over tot hoofdelijke stemming voor het vaststellen van de gewijzigde agenda. De stemming is 2 tegen en 2 voor.

 5. 9
  Sluiting