Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:04 - 00:00:13 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:00:14 - 00:00:35 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:02:40 - 00:03:17 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:03:17 - 00:04:49 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:06:25 - 00:07:26 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
 2. 2

  Besluit

  NVT

  De voorzitter, mevrouw I. Sealy, geeft aan dat er geen vragen zijn binnengekomen
  die beantwoord dienen te worden.

  00:06:53 - 00:07:26 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
 3. 3

  Besluit

  NVT

  Er zijn geen verzoeken voor het inspreken conform artikel 47 Reglement van orde
  voor de eilandsraad van Bonaire (RvO).

  00:07:04 - 00:07:26 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
 4. 4

  Besluit

  De ingekomen stukken worden conform behandelingsprocedure geaccordeerd.

  00:07:13 - 00:07:26 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:07:32 - 00:08:04 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  00:08:04 - 00:08:07 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:08:07 - 00:08:08 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  00:08:08 - 00:08:09 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:08:34 - 00:09:21 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:09:21 - 00:09:22 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:09:34 - 00:09:38 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:09:38 - 00:10:00 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  00:10:00 - 00:12:35 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:12:37 - 00:12:38 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:12:38 - 00:13:48 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  00:13:49 - 00:15:31 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:15:37 - 00:15:42 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:15:47 - 00:17:13 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:17:15 - 00:18:07 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
 5. 5

  Besluit

  De nieuwe agenda-indeling ziet er als volgt uit:
  6. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van MVR d.d. 12 december 2023, BVR
  d.d. 12 december 2023, BVR d.d. 27 februari 2024 en BVR d.d. 30 januari 2024;
  7. Voordracht van het bestuurscollege betreffende de officiële reactie van het
  Openbaar Lichaam Bonaire aan de staatssecretaris met betrekking tot de
  herziening van WolBES/FinBES;
  8. Behandeling moties;
  9. Stemmingen (conform artikel 32 lid 3RvO): Hamerstukken:
  a. Vaststelling ontwerp archiefverordening Bonaire 2023;
  b. Vaststelling eerste begrotingswijziging 2024;
  10. Sluiting.

  00:17:31 - 00:18:07 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:18:07 - 00:18:37 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:18:37 - 00:18:40 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:18:40 - 00:18:48 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:18:48 - 00:18:59 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:18:59 - 00:20:41 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:20:47 - 00:20:54 - 13 Cyrill Vrolijk Frakshon Vrolijk
  00:21:10 - 00:21:35 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:21:35 - 00:21:41 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:21:55 - 00:22:08 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:22:08 - 00:22:40 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:22:42 - 00:23:22 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:23:22 - 00:23:59 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
 6. 6

  Besluit

  Het kort verslag en de besluitenlijst van MVR d.d. 12 december 2023, BVR d.d. 12
  december 2023, BVR d.d. 27 februari 2024 en BVR d.d. 30 januari 2024 worden
  conform vastgesteld.

  00:24:33 - 00:24:34 - 4 Roderick Groenman UPB
  00:24:35 - 00:25:34 - 4 Roderick Groenman UPB
  00:25:48 - 00:26:02 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:26:03 - 00:27:25 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
  00:27:25 - 00:27:26 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:27:26 - 00:27:59 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
  00:27:59 - 00:28:00 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:28:00 - 00:28:42 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
  00:28:42 - 00:28:56 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:29:20 - 00:31:02 - 4 Roderick Groenman UPB
  00:31:03 - 00:31:15 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:31:16 - 00:31:52 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:31:55 - 00:32:46 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:32:46 - 00:32:47 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:32:48 - 00:33:05 - 4 Roderick Groenman UPB
  00:33:05 - 00:33:10 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:33:10 - 00:33:13 - 4 Roderick Groenman UPB
  00:33:17 - 00:33:25 - 4 Roderick Groenman UPB
  00:33:26 - 00:34:00 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:34:03 - 00:34:04 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:34:04 - 00:34:33 - 4 Roderick Groenman UPB
  00:34:33 - 00:34:34 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:34:45 - 00:35:45 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
  00:35:59 - 00:36:01 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
  00:36:02 - 00:36:38 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
 7. 7

  Besluit

  De "Voordracht van het bestuurscollege betreffende de officiële reactie van het
  Openbaar Lichaam Bonaire aan de staatssecretaris met betrekking tot de
  herziening van WolBES/FinBES" zal als hamerstuk worden behandeld en er zal
  gestemd worden bij agendapunt 9.

  00:37:12 - 00:37:34 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:38:05 - 00:38:19 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
  00:38:36 - 00:38:41 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:38:41 - 00:38:45 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:38:45 - 00:40:28 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:40:28 - 00:40:29 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:40:29 - 00:40:34 - 13 Cyrill Vrolijk Frakshon Vrolijk
  00:40:48 - 00:41:05 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:41:07 - 00:41:55 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
 8. 8

  Besluit

  Stemming met betrekking tot deze 2 moties zal plaats vinden bij agenda punt
  nummer 9.

  Moshon - Moties

  Omschrijving
  Motie betreft snelle implementatie Klimaattafel Bonaire
  Motie betreft snelle implementatie Klimaattafel Bonaire
  Motie betreft snelle implementatie Klimaattafel Bonaire
  Motie betreft snelle implementatie Klimaattafel Bonaire
  Motie betreft snelle implementatie Klimaattafel Bonaire
  Motie betreft snelle implementatie Klimaattafel Bonaire
  Motie betreft snelle implementatie Klimaattafel Bonaire
  Motie betreft snelle implementatie Klimaattafel Bonaire
  Motie recycling ongebruikte autowrakken en autobanden
 9. 9

  Stemming over alle tervergadering in beraadslaging gebrachte voorstellen, moties en (sub)amendementen vindt plaats aan het einde van de vergadering bij het agendapunt "stemmingen". Dit agendapunt is het laatste onderdeel van de vergadering voor de sluiting. Stemming vindt plaats aan de hand van een door of namens de Eilandgriffier ter vergadering opgestelde stemmingslijst.

  00:41:36 - 00:41:55 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:41:57 - 00:49:26 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:49:26 - 00:49:27 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:49:50 - 00:50:04 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:10:43 - 01:10:46 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:10:48 - 01:10:49 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:10:51 - 01:36:59 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:36:59 - 01:38:06 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:38:06 - 01:38:15 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:38:15 - 01:38:38 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:38:38 - 01:38:41 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:39:14 - 01:39:47 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
  01:39:47 - 01:39:53 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:39:53 - 01:39:55 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
  01:39:55 - 01:39:59 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:39:59 - 01:45:59 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
  01:46:44 - 01:46:45 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:46:59 - 01:47:28 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:47:28 - 01:47:44 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:47:44 - 01:47:47 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:47:47 - 01:48:06 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:48:06 - 01:48:26 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:48:26 - 01:48:27 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:48:27 - 01:48:33 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:48:33 - 01:49:29 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:49:29 - 01:49:32 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:49:32 - 01:49:41 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:49:41 - 01:49:42 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:49:42 - 01:49:43 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:49:43 - 01:50:08 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:50:08 - 01:50:10 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:50:11 - 01:51:15 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:51:15 - 01:51:16 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:51:16 - 01:51:17 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:51:17 - 01:51:36 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:51:36 - 01:51:39 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:51:39 - 01:51:42 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:51:42 - 01:52:30 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:52:30 - 01:52:31 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:52:35 - 01:52:40 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:52:40 - 01:52:45 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:52:45 - 01:52:46 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:52:46 - 01:53:16 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:53:16 - 01:53:17 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:53:18 - 01:53:31 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:53:31 - 01:53:32 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:53:32 - 01:53:37 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:53:37 - 01:53:39 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:53:39 - 01:53:40 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:53:40 - 01:54:59 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:54:59 - 01:55:02 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:55:02 - 01:55:43 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:55:57 - 01:56:16 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:56:16 - 01:56:37 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:56:37 - 01:56:46 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:56:46 - 01:57:03 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:57:03 - 01:57:17 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:57:17 - 01:57:18 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:57:18 - 01:57:20 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:57:20 - 01:58:44 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:58:44 - 01:58:45 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:58:51 - 01:59:00 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:59:00 - 01:59:01 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:59:14 - 01:59:29 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:59:31 - 01:59:40 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  02:00:04 - 02:00:05 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
  02:00:06 - 02:00:07 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
  02:00:09 - 02:00:17 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
 10. 9..2

 11. 9..3

 12. 9..4

 13. 9.1

 14. 10
  Sluiting