Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Vergadering

dinsdag 11 juni 2024

16:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:14 - 00:03:50 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:05:50 - 00:06:10 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:06:10 - 00:06:49 - 5 Benito Dirksz UPB
  00:07:10 - 00:09:13 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:09:13 - 00:09:14 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:10:12 - 00:10:15 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:10:15 - 00:10:33 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:10:33 - 00:10:44 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:10:44 - 00:10:47 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:10:47 - 00:11:29 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:11:29 - 00:11:30 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:11:30 - 00:11:50 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:11:57 - 00:12:05 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:12:54 - 00:12:55 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:20:04 - 00:21:39 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 2. 2

  Besluit

  nvt

  De voorzitter, de heer R. Oleana, deelt mee dat er geen vragen zijn binnengekomen.

  00:20:24 - 00:21:39 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 3. 3

  Besluit

  nvt

  De voorzitter, de heer R. Oleana, deelt mee dat er gaan insprekers zijn.

  00:20:41 - 00:21:39 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 4. 4

  Bijlagen

  Besluit

  De raad gaat akkoord met de lijst van ingekomen stukken van de periode 1 mei
  2024 tot en met 27 mei 2024.

  De voorzitter, de heer R. Oleana, opent agendapunt nummer 4 en geeft aan dat
  ingekomen stukken in de periode 1 mei 2024 tot en met 27 mei 2024 naar alle
  raadsleden zijn verstuurd en vraagt de raad of zij akkoord gaat met de lijst.

  00:20:49 - 00:21:39 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 5. 5

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd en als volgt vastgesteld:
  6. Besloten deel: Brief van de griffie;
  7. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van BVR d.d. 7 mei 2024;
  8. Vaststelling jaarstukken over het jaar 2023 van het OLB;
  9. Vaststelling ontwerp eilandsverordening tot wijziging van de
  toeristenbelastingverordening Bonaire 2022;
  10. Vaststelling raadsbesluit instelling raadsonderzoeken ex art. 160 WOLBES en
  verordening raadsenquête Bonaire;
  11. Beantwoording schriftelijke vragen;
  12. Stemmingen (conform artikel 32 lid 3RvO);
  13. Sluiting.

  De voorzitter geeft het woord aan de heer B. Dirksz. De heer Dirksz geeft aan dat
  er een brief is binnengekomen van griffiemedewerkers aan de eilandsraad en
  verzoekt deze brief als agendapunt 6 aan de agenda toe te voegen voor besloten
  behandeling. Hij wordt daarin gesteund door mevrouw R. Hellburg-Makaai.

  00:21:15 - 00:21:39 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:21:39 - 00:21:45 - 5 Benito Dirksz UPB
  00:21:45 - 00:22:07 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:22:07 - 00:22:28 - 5 Benito Dirksz UPB
  00:22:28 - 00:22:30 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  00:22:30 - 00:22:35 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:22:36 - 00:23:27 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:23:27 - 00:23:33 - 5 Benito Dirksz UPB
  00:23:46 - 00:23:52 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  00:23:52 - 00:23:53 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:24:57 - 00:25:16 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:25:17 - 00:25:29 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:25:32 - 00:25:45 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:25:47 - 00:26:03 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:26:03 - 00:26:21 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:27:17 - 00:27:19 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:27:19 - 00:27:28 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:27:28 - 00:27:47 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:30:12 - 00:30:17 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:30:50 - 00:31:17 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:31:17 - 00:35:02 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:35:03 - 00:35:11 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:35:11 - 00:37:07 - 8 Delno Tromp PDB
  00:37:09 - 00:37:10 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:37:10 - 00:37:12 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:37:12 - 00:37:47 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:37:47 - 00:37:48 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:37:48 - 00:37:53 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:37:53 - 00:37:56 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:37:56 - 00:38:43 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:38:43 - 00:39:16 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:39:16 - 00:39:21 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:39:21 - 00:40:44 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:40:44 - 00:40:45 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:40:45 - 00:40:47 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  00:40:49 - 00:43:57 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  00:43:57 - 00:43:58 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:43:59 - 00:44:33 - 13 Cyrill Vrolijk Frakshon Vrolijk
  00:44:34 - 00:44:35 - 7 Daniel Crestian PDB
  00:44:35 - 00:44:38 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:44:38 - 00:45:33 - 7 Daniel Crestian PDB
  00:45:36 - 00:48:12 - 5 Benito Dirksz UPB
  00:48:12 - 00:48:14 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:48:14 - 00:48:16 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:48:16 - 00:48:59 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:48:59 - 00:49:00 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:49:00 - 00:49:02 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:49:02 - 00:50:39 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:50:39 - 00:50:41 - 7 Daniel Crestian PDB
  00:52:29 - 00:52:39 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:52:39 - 00:53:02 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:53:28 - 00:54:05 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:54:47 - 00:54:55 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:56:12 - 00:56:15 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:03:21 - 01:03:22 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:03:24 - 01:03:25 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:16:38 - 01:16:43 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:16:51 - 01:17:15 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:20:38 - 01:21:35 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 6. 6
  Besloten deel: Brief van de griffie.
 7. 7

  Besluit

  Het kort verslag en de besluitenlijst van BVR d.d. 7 mei 2024 wordt conform
  vastgesteld.

  01:20:58 - 01:21:35 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 8. 9

  Besluit

  De raad gaat akkoord met de vaststelling van de jaarstukken 2023.

  Ordenansa - Verordening

  Titel
  Eilandsverordening tot wijziging van de toeristenbelastingverordening Bonaire 2022
  01:23:02 - 01:23:40 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:23:45 - 01:23:46 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:23:46 - 01:25:08 - 3 Clark Abraham Bestuurscollege
  01:25:09 - 01:25:15 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:25:15 - 01:25:55 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:25:55 - 01:25:56 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:25:59 - 01:26:05 - 13 Cyrill Vrolijk Frakshon Vrolijk
  01:26:05 - 01:27:04 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:27:04 - 01:27:06 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:27:06 - 01:28:20 - 13 Cyrill Vrolijk Frakshon Vrolijk
  01:28:21 - 01:28:22 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:28:22 - 01:28:26 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:28:26 - 01:29:06 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:29:07 - 01:29:51 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 9. 10

  Besluit

  De raad gaat akkoord met de vaststelling van de ontwerp-eilandsverordening tot
  wijziging van de toeristenbelastingverordening Bonaire 2022.

  01:29:29 - 01:29:51 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:29:51 - 01:30:33 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  01:30:37 - 01:30:48 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:30:48 - 01:31:53 - 13 Cyrill Vrolijk Frakshon Vrolijk
  01:31:55 - 01:31:58 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:31:58 - 01:33:50 - 5 Benito Dirksz UPB
 10. 11

  Besluit

  De raad gaat akkoord met de vaststelling van het raadsbesluit instelling
  raadsonderzoeken ex art. 160 WOLBES en de verordening raadsenquête Bonaire.

  01:35:22 - 01:35:23 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:35:24 - 01:35:25 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:35:33 - 01:36:20 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:36:20 - 01:36:21 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:36:21 - 01:36:29 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:36:29 - 01:36:39 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:36:40 - 01:36:45 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:36:45 - 01:36:48 - 13 Cyrill Vrolijk Frakshon Vrolijk
  01:36:48 - 01:36:51 - 8 Delno Tromp PDB
  01:37:02 - 01:37:08 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:37:08 - 01:37:15 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:37:15 - 01:37:24 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:37:25 - 01:37:29 - 8 Delno Tromp PDB
  01:37:29 - 01:37:30 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:40:17 - 01:40:21 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:41:16 - 01:41:55 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:41:57 - 01:46:33 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:46:52 - 01:47:00 - 3 Clark Abraham Bestuurscollege
  01:47:04 - 02:03:20 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:03:20 - 02:03:24 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:03:24 - 02:03:25 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:03:25 - 02:03:27 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:03:27 - 02:04:11 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:04:11 - 02:04:12 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:04:12 - 02:04:31 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:04:31 - 02:07:40 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:07:40 - 02:07:46 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:08:04 - 02:13:15 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:13:15 - 02:13:20 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:13:20 - 02:13:22 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:13:22 - 02:14:28 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  02:14:29 - 02:14:33 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:14:33 - 02:15:44 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:15:46 - 02:15:47 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:15:47 - 02:15:53 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:15:53 - 02:17:30 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:17:30 - 02:17:32 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:17:32 - 02:17:33 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:17:33 - 02:20:33 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:20:33 - 02:20:35 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:20:35 - 02:20:46 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:20:46 - 02:20:48 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:20:48 - 02:20:50 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:20:50 - 02:20:51 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:20:51 - 02:21:22 - 5 Benito Dirksz UPB
  02:21:24 - 02:21:28 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:21:28 - 02:21:33 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:21:37 - 02:21:38 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:21:38 - 02:21:46 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:21:46 - 02:21:52 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:21:52 - 02:21:58 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:21:58 - 02:23:36 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:23:38 - 02:23:40 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:23:40 - 02:26:44 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:26:44 - 02:26:45 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:26:45 - 02:27:26 - 7 Daniel Crestian PDB
  02:27:27 - 02:27:35 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:27:35 - 02:27:40 - 13 Cyrill Vrolijk Frakshon Vrolijk
  02:27:40 - 02:28:41 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:28:41 - 02:28:42 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:28:42 - 02:28:52 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:28:52 - 02:28:53 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:28:53 - 02:28:54 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:28:54 - 02:29:30 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:29:30 - 02:29:34 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 11. 12

  Besluit

  Voorstel 1: Vaststelling jaarstukken over het jaar 2023 van het OLB:
  De jaarstukken over het jaar 2023 van het OLB worden unaniem door de raad
  vastgesteld.


  Voorstel 2: Vaststelling van de ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van
  de toeristenbelastingverordening Bonaire:
  De ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van de
  toeristenbelastingverordening Bonaire wordt unaniem door de raad
  vastgesteld.


  Voorstel 3: Vaststelling raadsbesluit instelling raadsonderzoeken ex art. 160
  WOLBES en verordening raadenquête Bonaire:
  Het raadsbesluit instelling raadsonderzoeken ex art. 160 WOLBES en de
  verordening raadsenquête worden unaniem door de raad vastgesteld.

  02:30:16 - 02:30:25 - 5 Benito Dirksz UPB
  02:30:25 - 02:30:32 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:30:32 - 02:30:39 - 5 Benito Dirksz UPB
  02:30:39 - 02:30:43 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:30:49 - 02:31:26 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:31:26 - 02:31:31 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:35:12 - 02:36:36 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:36:36 - 02:36:47 - 5 Benito Dirksz UPB
  02:36:52 - 02:38:17 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 12. 13

  02:30:16 - 02:30:25 - 5 Benito Dirksz UPB
  02:30:25 - 02:30:32 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:30:32 - 02:30:39 - 5 Benito Dirksz UPB
  02:30:39 - 02:30:43 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:30:49 - 02:31:26 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:31:26 - 02:31:31 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:35:12 - 02:36:36 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:36:36 - 02:36:47 - 5 Benito Dirksz UPB
  02:36:52 - 02:38:17 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter