Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Vergadering

dinsdag 7 mei 2024

14:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  NVT

  De voorzitter, de heer R. Oleana, opent de besluitvormende eilandsraad vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Vervolgens wordt eer en respect getoond aan het volkslied van Bonaire. 


  Vervolgens verzoekt de voorzitter om de vergadertijd te beperken tot maximaal 17.30 uur in verband met de geplande vlucht van een aantal leden, informeert de heer R. Groenman dat de heer B. Dirksz en mevrouw S. Chirino-Felida later zullen komen en deelt de heer Wout mee dat hij de vergadering om 17.00 zal moeten verlaten.

  00:06:28 - 00:07:30 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:09:31 - 00:10:37 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:10:37 - 00:10:59 - 4 Roderick Groenman UPB
  00:11:10 - 00:11:19 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:11:21 - 00:12:15 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:12:24 - 00:18:13 - 3 Ramiro Richards Rosa di Sharon
 2. 2

  Besluit

  NVT

  De voorzitter, de heer R. Oleana, geeft aan dat er geen vragen zijn binnengekomen.

  00:13:47 - 00:18:13 - 3 Ramiro Richards Rosa di Sharon
 3. 3

  Besluit

  NVT

  Conform artikel 47 van het Reglement van Orde is er een verzoek ontvangen voor het inspreken. De voorzitter, de heer R. Oleana geeft het woord aan de inspreker, de heer R. Richards, voorzitter van het bestuur van de Stichting Rosa di Sharon. 


  De heer R. Richards geeft aan dat de Stichting Rosa di Sharon een tehuis beheert waar al 14 jaar tienermoeders en jonge meisjes die mishandeld en/of seksueel misbruikt zijn worden opgevangen. Momenteel worden er 8 jongeren opgevangen en begeleidt, waarvoor de stichting 12 professionals in dienst heeft. De werkwijze van de stichting past niet in het gewijzigde beleid van het Ministerie van VWS, dat uitgaat van een gezinshuis met twee personeelsleden, waarvan een van hen een professional. De heer R. Richards geeft verder aan dat in de Bonairiaanse context de opvang die zij thans bieden noodzakelijk is, maar dat het Ministerie van VWS daar niet in mee wil gaan. De stichting wordt vrijwillig gedwongen om conform het nieuwe concept van VWS te werken en moet per 2 juli 2024 met een plan komen dat in dit nieuwe concept past, anders wordt hun subsidie gestopt en zal de stichting de professionals moeten ontslaan.

  00:13:48 - 00:18:13 - 3 Ramiro Richards Rosa di Sharon
  00:18:13 - 00:18:30 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:18:30 - 00:18:35 - 3 Ramiro Richards Rosa di Sharon
  00:18:35 - 00:19:03 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:19:05 - 00:19:06 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:19:06 - 00:20:53 - 3 Ramiro Richards Rosa di Sharon
  00:20:53 - 00:20:54 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:20:54 - 00:21:02 - 3 Ramiro Richards Rosa di Sharon
  00:21:02 - 00:21:26 - 13 Cyrill Vrolijk Frakshon Vrolijk
  00:21:26 - 00:21:27 - 3 Ramiro Richards Rosa di Sharon
  00:21:27 - 00:21:28 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:21:28 - 00:23:27 - 3 Ramiro Richards Rosa di Sharon
  00:23:27 - 00:23:34 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:23:34 - 00:23:36 - 3 Ramiro Richards Rosa di Sharon
  00:23:36 - 00:24:04 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:24:04 - 00:24:47 - 3 Ramiro Richards Rosa di Sharon
  00:24:47 - 00:24:55 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:24:55 - 00:24:57 - 3 Ramiro Richards Rosa di Sharon
  00:24:57 - 00:24:58 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:24:58 - 00:26:24 - 3 Ramiro Richards Rosa di Sharon
  00:26:24 - 00:26:31 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:26:31 - 00:26:32 - 3 Ramiro Richards Rosa di Sharon
  00:26:33 - 00:27:38 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 4. 4

  Besluit

  De raad gaat akkoord met de lijst van ingekomen stukken van de periode 1 april tot en met 29 april 2024, inclusief het advies van de vaste commissie Werkwijze, d.d. 25 april 2024 betreffende de aanstelling van -waarnemend- eilandgriffiers.

  De voorzitter opent agendapunt nummer 4 en geeft aan dat de lijst van ingekomen stukken van de periode 1 april tot en met 29 april 2024 op verzoek van het presidium, gehouden d.d. 6 mei 2024, wordt aangevuld met het advies d.d. 25 april 2024 van de vaste commissie Werkwijze inzake de benoeming van -waarnemendeilandgriffiers.


  Vervolgens geeft de mevrouw D. Coffie, voorzitter van de vaste commissie Werkwijze, een korte toelichting met betrekking tot de wervings- en


  selectieprocedure voor het aantrekken van een nieuwe eilandgriffier waarmee Linkels & Partners als extern bureau werd belast, en waarvan de eindselectie werd verricht door een commissie bestaande uit de heer B. Dirksz, de gezaghebber en het hoofd P&O; P&O heeft de commissie geadviseerd om mevrouw J. Harewood te benoemen. 


  Mevrouw D. Coffie adviseert de raad akkoord kan gaan met het advies van de commissie Werkwijze tot: 
  1. Aanstelling van mevrouw J. Harewood als eilandgriffier met ingang van 1 september 2024. 
  2. Benoeming van mevrouw M. Koetsier als waarnemend griffier voor de periode van 7 mei 2024 tot 1 oktober 2024 ter versterking van de griffie. 
  3. Verlenging van de overeenkomst met de heer A. de Wolff tot 31 december 2024 in verband met de overdracht en inwerking van de nieuwe griffier.

  Dokumentonan ku a drenta - Ingekomen stukken

  Periode
  1 april 2024 tot en met 29 april 2024
  00:26:47 - 00:27:38 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:27:39 - 00:31:09 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
 5. 5

  Besluit

  De gewijzigde agenda wordt als volgt vastgesteld:
  6. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van BVR d.d. 09 april 2024;


  7. Beëdiging waarnemend eilandgriffier; 
  8. Beantwoording schriftelijke vragen; 
  9. Vaststelling beleidsnotitie “Hoben Talentoso’ Preventief integraal Jeugdbeleid; 10. Vaststelling ouderenbeleid ‘Vitaal ouder worden op Bonaire’ 2023-2027; 
  11. Motie vreemd aan de dag; 
  12. Stemmingen (conform artikel 32 lid 3RvO); 
  13. Sluiting.

  De voorzitter verzoekt het bestuurscollege om het langdurig schorsen van de vergadering voor het beantwoorden van gestelde vragen zoveel mogelijk te vermijden. 
   Vervolgens krijgt mevrouw D. Coffie het woord en zij verzoekt om agendapunt 9, “Beantwoording schriftelijke vragen” naar voren te halen en te agenderen na agendapunt 5. 
   De voorzitter geeft vervolgens aan dat er een punt op de agenda moet worden toegevoegd, zijnde de beëdiging van de waarnemend eilandgriffier. Tenslotte krijgt de heer Groenman het woord en hij verzoekt om de door zijn fractie ingediende motie aan de agenda toe te voegen.

  00:34:30 - 00:35:04 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:35:17 - 00:35:34 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:35:34 - 00:35:55 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:36:21 - 00:36:25 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:36:25 - 00:36:28 - 4 Roderick Groenman UPB
  00:36:31 - 00:36:45 - 4 Roderick Groenman UPB
  00:36:45 - 00:36:46 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 6. 6

  Besluit

  Het kort verslag en de besluitenlijst van BVR d.d. 09 april 2024 wordt conform vastgesteld.

  De voorzitter opent agenda punt nummer 6 en vraagt de raad of het kort verslag en besluitenlijst BVR d.d. 09 april 2024 kan worden vastgesteld.

  00:40:59 - 00:41:48 - 3 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:42:02 - 00:42:25 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:44:11 - 00:45:59 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 7. 7

  Besluit

  Mevrouw M. Koetsier is benoemd tot waarnemend eilandgriffier en als zodanig beëdigd.

  De voorzitter opent agenda punt nummer 7 en geeft het woord aan de eilandgriffier, de heer A. de Wolff die de belofte voorleest.

 8. 8

  00:44:43 - 00:45:59 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:45:59 - 00:46:09 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:46:32 - 00:47:04 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:48:33 - 00:49:31 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:49:34 - 00:49:47 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:49:47 - 00:49:50 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:49:50 - 00:49:55 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:49:55 - 00:49:57 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:49:57 - 00:49:58 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:49:58 - 00:51:03 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:51:03 - 00:51:05 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:51:05 - 00:51:08 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:52:43 - 00:52:50 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  00:52:50 - 00:52:57 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:54:25 - 00:54:40 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:54:41 - 00:55:49 - 3 Clark Abraham Bestuurscollege
  00:55:49 - 00:55:51 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:55:51 - 00:56:08 - 3 Clark Abraham Bestuurscollege
  00:56:08 - 00:56:12 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:56:12 - 00:58:33 - 3 Clark Abraham Bestuurscollege
  00:58:33 - 00:58:41 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:58:41 - 00:58:46 - 3 Clark Abraham Bestuurscollege
  00:58:46 - 00:58:48 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:01:36 - 01:01:43 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:01:54 - 01:01:59 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:01:59 - 01:06:18 - 3 Clark Abraham Bestuurscollege
  01:07:14 - 01:07:18 - 3 Clark Abraham Bestuurscollege
  01:07:20 - 01:07:21 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:07:21 - 01:07:37 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:07:44 - 01:07:57 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:07:57 - 01:08:19 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:08:19 - 01:12:10 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:12:12 - 01:12:24 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:12:35 - 01:17:12 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  01:17:12 - 01:17:29 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:17:29 - 01:18:39 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  01:18:39 - 01:18:45 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:18:45 - 01:24:46 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  01:24:46 - 01:24:47 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:24:47 - 01:24:58 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  01:24:58 - 01:25:56 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:25:57 - 01:26:00 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:26:00 - 01:28:32 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  01:28:34 - 01:29:00 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 9. 9

  Besluit

  De besluitvorming met betrekking tot de vaststelling vindt plaats bij agendapunt 12.

  01:28:55 - 01:29:00 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:29:00 - 01:29:01 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  01:29:12 - 01:29:14 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  01:29:45 - 01:29:48 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  01:29:48 - 01:29:52 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:29:52 - 01:30:25 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  01:30:25 - 01:31:15 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:31:15 - 01:31:16 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  01:31:16 - 01:31:17 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:31:17 - 01:31:19 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  01:31:19 - 01:31:54 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:31:55 - 01:31:56 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  01:31:56 - 01:32:01 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:32:01 - 01:32:09 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  01:32:09 - 01:32:12 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:32:45 - 01:34:03 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  01:34:03 - 01:34:11 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:34:11 - 01:34:37 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  01:34:40 - 01:34:52 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:34:52 - 01:35:15 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  01:35:23 - 01:35:35 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:49:29 - 01:49:38 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:49:38 - 01:49:46 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:49:46 - 01:49:52 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:49:52 - 01:50:05 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:50:05 - 01:50:24 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:50:24 - 01:50:39 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:50:39 - 01:50:42 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:50:42 - 01:50:44 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  01:50:44 - 01:50:52 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:50:52 - 01:52:42 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  01:52:44 - 01:52:45 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:52:45 - 01:53:22 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:53:24 - 01:53:26 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:53:26 - 01:53:29 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:53:29 - 01:53:31 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  01:53:31 - 01:53:33 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:53:33 - 01:54:28 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:54:29 - 01:54:32 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  01:54:32 - 01:54:33 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:54:33 - 01:55:11 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  01:55:11 - 01:55:17 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:55:17 - 01:56:57 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  01:56:57 - 01:56:59 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:56:59 - 01:57:01 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:57:01 - 01:57:36 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:57:37 - 01:57:50 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:57:51 - 01:59:55 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  01:59:57 - 02:00:12 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:00:27 - 02:00:54 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:00:56 - 02:00:59 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:00:59 - 02:01:07 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  02:01:21 - 02:05:04 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  02:05:04 - 02:06:10 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  02:06:12 - 02:06:48 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  02:06:50 - 02:08:27 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:08:38 - 02:09:13 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:09:21 - 02:09:32 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:09:32 - 02:09:47 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  02:09:47 - 02:09:48 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  02:09:48 - 02:10:08 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:10:43 - 02:10:48 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  02:10:50 - 02:11:46 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:11:46 - 02:11:47 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:11:58 - 02:12:44 - 3 Nina den Heyer Bestuurscollege
  02:12:48 - 02:13:02 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:13:20 - 02:13:28 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:25:46 - 02:27:19 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:27:19 - 02:27:33 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  02:27:34 - 02:27:40 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  02:27:40 - 02:27:42 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:27:42 - 02:27:43 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  02:27:54 - 02:28:41 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  02:28:41 - 02:28:43 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:28:43 - 02:28:51 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  02:29:17 - 02:29:26 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:30:42 - 02:30:55 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:30:55 - 02:31:09 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:31:09 - 02:31:42 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:31:42 - 02:31:56 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:32:29 - 02:33:28 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:33:28 - 02:33:51 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:34:04 - 02:34:37 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:34:37 - 02:35:19 - 4 Roderick Groenman UPB
  02:35:19 - 02:35:28 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:35:28 - 02:37:26 - 4 Roderick Groenman UPB
  02:37:27 - 02:37:50 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:37:50 - 02:38:08 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:38:08 - 02:38:10 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:38:31 - 02:39:11 - 3 Clark Abraham Bestuurscollege
  02:39:19 - 02:39:56 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:40:00 - 02:42:36 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 10. 10

  Besluit

  De besluitvorming met betrekking tot de vaststelling vindt plaats bij agendapunt 12.

 11. 11

  Besluit

  De motie wordt door alle raadsleden gesteund.

  De voorzitter, de heer Oleana, opent agendapunt nummer 11 en geeft het woord aan de heer Groenman. 


  De heer Groenman leest de motie voor. De motie betreft het verrichten van onderzoek, op grond van het enquêterecht zoals vastgelegd in de Verordening Raadsenquête Bonaire 2023, naar bestuur en verantwoording van overheidsdeelnemingen. 


  Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan gedeputeerde de heer Abraham die aangeeft dat het bestuurscollege het voorgestelde onderzoek ondersteunt en dat het aan de raad is, om te beslissen.

  Moshon - Moties

  Omschrijving
  Motie betreft instelling raadsonderzoek naar het gevoerde bestuur inzake de overheidsdeelnemingen van het Openbaar Lichaam Bonaire
 12. 12

  Besluit

  De beleidsnotitie “Hoben Talentoso” Preventief Integraal Jeugdbeleid wordt unaniem door de raad vastgesteld.  Het ouderenbeleid ‘Vitaal ouder worden op Bonaire’ 2023-2027 wordt unaniem door de raad vastgesteld.

  De voorzitter, de heer R. Oleana, opent agendapunt nummer 12 en vraagt of de raad akkoord gaat met de volgende twee voorstellen.


  Voorstel 1: Vaststelling van de beleidsnotitie “Hoben Talentoso” Preventief Integraal Jeugdbeleid.


  Voorstel 2: Vaststelling van het ouderenbeleid ‘Vitaal ouder worden op Bonaire’ 2023-2027.

  02:40:34 - 02:42:36 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 13. 13

  Besluit

  NVT

  Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter, de heer R. Oleana, de aanwezigen, vraagt eer en respect voor het volkslied van Bonaire en sluit vervolgens de vergadering.

  02:42:00 - 02:42:36 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter